Erihoolekandeteenused

Eesmärk

  • Siduda omavahel töö ja sotsiaalne rehabilitatisoon intellektipuudega inimestele.
  • Pakkuda erivajadustega inimestele toetavat spetsialistide meeskonda töö-ja elukeskkonda ning igapäevast sotsiaalset ja füüsilist toimetulekut.
  • Luua maksimaalsed tingimused klientidele eelnevalt omandatud tööoskuste säilitamiseks ning arendamiseks ja elukvaliteedi parendamiseks.

Meiela pakub alates 2014.a järgmisi erihoolekandeteenuseid:

1) töötamise toetamise teenus (teenuse kirjeldus (pdf))

MEIELA Töökeskus asub Võrus Liiva 16A. Töökeskus on hea võimalus eneseteostamiseks nendele noortele, kes ei pääse avatud tööturule. Teenuse osutamisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Meie eesmärgiks on arendada nende võimeid ja leida igale noorele võimetekohane töö. Keskus on avatud neljal päeval nädalas (esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev) kella 9.00 kuni 16.00. Meiela töökeskuses on võimalik osta noorte käsitööd (kaltsuvaibad, linikud, süüteroosid, savitööd). Meiela töökeskus on huvitatud kergematest allhanketöödest (pakendamine, sorteerimine ning lihtsamad tööd avatud tööturul).

Loe ka siit!

2) kogukonnas elamise teenus (teenuse kirjeldus – pdf)

3) ööpäevaringne erihooldusteenus (teenuse kirjeldus – pdf)

4) igapäevaelu toetamise teenus (pdf)

MEIELA Jüri-Kodu asub Võrus linnas Jüri 54 (Raamatukogumaja). Teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega.

Majutus on 2 kohalistes tubades. Majatuse hind on kogukonnas elamise teenusel 120 € kuus ja ööpäevaringsel erihooldusteenusel 140 eurot. Toitlustuspäeva hind on 6 €.

Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Erihoolekandeteenustele õigustatud isikud ja erihoolekandeteenustele esitatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalhoolekande seadusega. Sotsiaalkindlustusamet võtab erihoolekandeteenuste järjekorda  vähemalt 16-aastase isiku. Taotlust saab ka edastada riigiportaalis eesti.ee kaudu: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/erihoolekandeteenuse_taotlemine