Rehabilitatasiooniteenused

Mis on rehabilitatsiooniteenus?
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooni käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste ja nende perede nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.
Meie keskuse spetsiifikast tulenevalt tegeleme eelkõige intellektipuudega laste ja täiskasvanutega. Koostöös Võru Järve Kooliga toimub õppetööd toetav rehabilitatsioon eesmärgiga parandada intellektipuudega lapse tegevusvõimet ning suurendada tema iseseisvat toimetulekut.
Rehabilitatsiooniteenused
–    rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine ehk rehabilitatsiooniplaani koostamine. Meeskonnatöö ning kliendi aktiivse osalemise tulemusel valmib puudega inimese vajadustest lähtuv tegevuskava.
–    rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine. Nõustame kliente ja nende peresid rehabilitatsiooniplaani tegevuskava täitmisel nii telefoni teel kui kohapeal.
–    Füsioterapeudi teenus
–    Sotsiaaltöötaja teenus
–    Eripedagoogi teenus
–    Logopeedi teenus
–    Loovterapeudi teenus
–    Psühholoogi teenus
Vajadusel kaasatakse rehabilitatsiooniplaani koostamiseks psühhiaater ja tegevusterapeut.
Keskus pakub teenuseid ilma majutuseta.
Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele?
Rehabilitatsiooniteenusele (s.h. rehabilitatsiooniplaani koostamisele) palume registreeruda keskuse telefonidel 53009812.
Lisainfot rehabilitatsiooniteenuse kohta leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et).
Registreerumisel palume teatada: isikuandmed, kontaktandmed, suunamiskirja number ning otsuse vastuvõtmise kuupäev. Suunamiskirja alusel registreeritakse Teid rehabilitatsiooniteenuste järjekorda. Meie koordinaator võtab järjekorra alusel kliendiga ühendust ja korraldab teenuse saamise.
Kuidas kohale tulla?
Rehabilitatsiooniteenuseid osutame Võru Järve Kooli ruumides Võru linnas aadressil Liiva 12b.
Bussijaam asub meist 1,3 km kaugusel, kesklinn 500 m ning linnaliini bussipeatus 200 m kaugusel. Lähedal asub Võru Kultuurimaja Kannel. Autoga tulijale on tasuta parkimisvõimalus Võru Järve Kooli parklas. Ratastooliga liiklejate jaoks on kaldtee kooli peasissekäigu ees, võimalus liikuda ratastooliga kogu majas ning kohandatud tualettruumid.
Võru linnal on hea transpordiühendus teiste suuremate linnadega.
Lisainfo Võrumaal toimuvatest üritustest, majutusvõimalustest, söögikohtadest jm www.visitvoru.ee