Kontakt

Postiaadress:

Liiva 21

65609 Võru linn

Registrikood: 80263015

meiela@meiela.ee

Tegevjuht – Tatiana Panichkina – meiela@meiela.ee – 515 4418

Infojuht – Urmas Rööbing – urmas@meiela.ee – 512 6696

Rehabilitatsiooniteenuse koordinaator – Jaanika Andrejev – reh@meiela.ee – 5300 9812

Erihoolekandeteenuste koordinaator – Diana Ruitlane – Rüütli – diana@meiela.ee – 5340 9385

Töökeskus – tookeskus@meiela.ee – 503 3417

Meiela Töökeskus asukoht – Liiva 16a, Võru linn

Meiela Jüri Kodu asukoht – Jüri 54, Võru linn

Meiela Järve Kodu asukoht – Liiva 21, Võru linn

Meiela Rehabilitatsiooniteenused asukoht Liiva 12b, Võru linn (Võru Järve Kool)

Juhatus

Juhatuse esimees
Tatiana Panichkina

Juhatuse liikmed
Reet Kangro

Silja Suija

Helin Kõivsaar