Tutvustus

MIS ON MEIELA
MTÜ Toetuskeskus Meiela on organisatsioon, mille eesmärgiks on intellektipuudega noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine, luua neile teiste ühiskonnaliikmetega võrdsed võimalused, arendada ja toetada nende igapäevast toimetulekut.

Alates 2013. aastast on avatud Meiela töökeskus, kus tegeldakse peamiselt käsitööga sh. kangakudumine ja keraamika.  Intellektipuudega noortele on loodud võimalused  tööturule sisenemiseks ja tööga hõivatuse suurendamiseks.

2014. aasta märtsist pakutakse erihoolekandeteenuseid (kogukonnas elamise- ja ööpäevaringne erihooldusteenus) Võru linnas.  Antud teenuse arendamine on intellektipuudega noortele esimeseks sammuks täiskasvanu ellu. Organisatsiooni suurimaks sooviks on intellektipuudega noortele Meiela Kodu ning avaliku tööabikeskuse rajamine Võrumaale. Selleks on olemas maa, kus alustada taime/istikute kasvatusega ja jätkata käsitööesemete valmistamist. Meiela omab toetavat võrgustikku ja vabatahtlike toetajate initsiatiivgruppi. Tahe  teha seda tööd ja arendada MTÜ tegevust.

MTÜ Toetuskeskus Meiela lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetetest (https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/).