Vunki Mano

Osalesime oma meeskonnaga Vunki Mano loometalgutel

Võimetekohase töö vahendamine erivajadustega inimestele

Meiela ja Helpificu koostöös ning valdkondlike spetsialistide suure panusega valmis tööjagamisplatvormi näidis, mis aitab kokku viia erivajadustega (nt vähenenud intellektiga) inimeste tööjõuressurssi ning tööandjate ja kogukonna vajadusi. Platvorm püüab vähendada barjääri erivajadustega inimeste ja tööturu vahel aidates teha inimese palkamise või temalt teenuse ostmise võimalikult mugavaks. Lisandväärtusena töötatakse välja tunnustamise süsteem, mis tõstab esile neid tööandjaid, kes kasutavad erivajadustega inimeste tööjõudu.

Loe veel ka siit!